Global Estonian | Winners of the support programme for Estonian publications abroad
Väliskogukondade väljaannete toetusprogrammi toetusesaajad selgunud

Winners of the support programme for Estonian publications abroad

Location: 
Worldwide
News Category: 
Culture

The purpose of the grant program is to support the sustainability of news publications in Estonian foreign communities, strengthening the sense of unity with Estonia, and preserving and promoting the Estonian language and culture.

The application round was financed by the Ministry of Foreign Affairs and organized by the Integration Foundation.

Eleven projects (a total of 45,000 euros) from eight countries received funding. The countries included: Australia, Belgium, Canada, Finland, Germany, Sweden, Switzerland, and the United States.

 

Applicant's name

Project name

Grant amount

1

Portlandi Eesti Selts

„Portlandi Sõnumid väljaandmise jätkamine“

1000

2

Rootsi-Eestlaste Liit „Ajakiri "Rahvuslik Kontakt"

6500

3 Eesti Elu/Tartu College „Eesti Elu lugejaskonna suurendamine“ 6500
4 Tuglas-seura ry „Eesti-Soome kultuurilehe Elo eestikeelse sisu arendamine“ 6000
5 AiSBL Eesti Selts Belgias „Belgia eestlaste kogukonnalehe arendamine“ 2955
6 Šveitsi Eesti Selts „Šveitsi Eesti Seltsi ajalehe Mägi ja Meri V väljaanne 2024“ 3000
7 Die Blaue Brücke e.V. „Väljaanne loovale eesti noorele Euroopas: eestikeelne kunstiajakiri välis- ja kodueesti noortelt välis-ja kodueesti noortele“ 4000
8 The Nordic Press Estonian-American Publisher, Inc. „Ajalehe "Vaba Eesti Sõna" sisu uuendamine“ 5500
9 MTÜ Baltic Heritage Network „Uudiskirja "Baltic Heritage Network newsletter" väljaandmine ja portaali balther.net täiendamine“ 3000
10 Estonian Cultural Foundation in Australia „Austraalia Eesti meediaprojekt“ 4000
11 Virolaisyhdistysten Verkosto Suomessa ry „Perioodilise veebiportaali arendamine Soomes 2024“ 2545
       
    Total 45 000

Projektid kestavad kuni 2024. aasta lõpuni. Soovime väljaannetele ja väljaandjatele edu nende elluviimisel!


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.