Grants, competitions, and scholarships | Global Estonian

 

Grants, competitions, and scholarships

Listed below are open grants, scholarship programs, and competitions aimed at supporting the cultural activities of Estonians abroad and providing support for those who want to return to Estonia to study, work, or live.

Summary table of financial grants and scholarships offered by the Estonian state

 

Name Organizer Timeline Purpose and/or target group Website
Returnee support Integratsiooni Sihtasutus (INSA) The aim of the return support is to help minimize any return-related socio-economic difficulties.
Väliseesti kultuuripärandi säilitamise toetamine Rahvusarhiiv Eesti mälu ja kultuuripärandi säilitamine välismaal
Väliseesti kultuuriseltside toetus Integratsiooni Sihtasutus (INSA) Eesti kultuuri hoidmisele ja arendamisele välismaal suunatud üritused, taotleda saavad seltsid ja ühendused nii välisriikides kui Eestis
Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogramm SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) Programm eesti väliskogukondade ajakirjanduslike väljaannete toetamiseks
Rahvakultuuri sihtkapital Eesti Kultuurkapital , , , Eesti rahvakultuuri säilitamiseks ja arendamiseks; taotleda saavad nii Eestis kui välismaal tegutsejad
Stipendium välismaal elavatele Eesti noortele erialase praktika läbimiseks Eestis SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) Stipendium välismaal elavatele/õppivatele eesti noortele erialase praktika sooritamiseks Eestis
Väliseesti noorte keelelaagrid Integratsiooni Sihtasutus (INSA) Keelelaagrites osalevad 13-18aastased noored õpivad üheskoos eesti keelt, suhtlevad eestlastest eakaaslastega ning õpivad paremini tundma Eesti kultuuri. Soovime, et välismaal elavad eesti noored tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega.
Eesti kultuur maailmas Kultuuriministeerium Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa Eesti tutvustamisele, kultuuridiplomaatia edendamisele ja Eesti kultuuri rahvusvahelistumisele väljaspool Eestit.
Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe taotlusvoor Haridus- ja Noorteamet , Eesti keele ja kultuuri õpe ning sellealane uurimistöö välisülikoolides, taotleda saavad üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja õppejõud, aga ka vastava ettevalmistusega arvamusliidrid ja eesti kultuuri huvilised
Väliseestlaste õpingute toetamiseks Eestis suunatud stipendiumiprogramm Haridus- ja Noorteamet Stipendium välismaal elavatele eesti juurtega noortele õppimiseks Eesti kõrg- ja kutsekoolides (sisaldab vajadusel lisa-aastat eesti keele omandamiseks)
Haridusprojektide toetusvoor Eesti Instituut , Toetus eesti keele ja kultuuri õpetamiseks eesti kogukondades välismaal
Eesti väliskogukondade omaalgatuslike projektide toetusprogramm Integratsiooni Sihtasutus (INSA) Laiapõhjaline taotlusvoor projektidele, mis aitavad säilitada ja arendada eesti identiteeti, keelt ja kultuuri välismaal


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.