Global Estonian | Integratsiooni Sihtasutus (INSA)

Integratsiooni Sihtasutus (INSA)

Integration Foundation
Group Category: 
Foundations/Charities
Location: 
  • Worldwide
Address: 

Linda 2
20309 Narva 44
Estonia

Phone: 
659 9021
Kirjeldus: 

Sihtasutuse ülesanneteks on ka Eesti ühiskonna lõimumisprotsesside soodustamine ning sisserändega seotud tegevuste koordineerimine, vastava teabe avaldamine ja ülevaadete koostamine.

Sihtasutus algatab ja toetab Eesti ühiskonna integreerumisele suunatud projekte/ tegevusi ning koordineerib erinevate ressursside efektiivset kasutamist selles valdkonnas.

Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.

Integratsiooni Sihtasutus toetab ka väljaspool Eestit elavaid eestlasi “Rahvuskaaslaste programmi 2014–2020” raames:

Toetuse andmise eesmärk on aidata välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevuse kaudu kaasa eesti keele ja kultuuri hoidmisele ja arengule, Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele väliseesti kogukondades.
LOE EDASI   
Keelelaagrites osalevad 13-18-aastased noored õpivad üheskoos eesti keelt, suhtlevad eestlastest eakaaslastega ning õpivad paremini tundma Eesti kultuurikeskkonda. Käiakse ka ekskursioonidel, tehakse sporti ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega. Soovime, et välismaal elavad eesti noored tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega.
LOE EDASI   
Integratsiooni Sihtasutus nõustab tagasipöördujaid, kellel on tekkinud huvi ja soov Eestisse tagasi pöörduda ning ka neid, kes on juba alustanud uut elu Eestis. Nõustaja aitab planeerida sujuvamat tagasipöördumist Eestisse. Nõustamine hõlmab nii praktilist infot, kui ka Eestis taas kohanemisega seotud teemasid.
LOE EDASI   
Description (English): 

The tasks of the foundation are to promote integration processes in Estonia, to coordinate activities related to immigration and emigration, to publish information in this regard and to produce overviews.

The Foundation initiates and supports projects/activities that promote integration in Estonian society and coordinates the efficient use of different resources in this area.

The Foundation was established by the Republic of Estonia, whose founders’ rights are exercised by the Ministry of Culture.

Founded: 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.