Noored eestlased välismaal | Global Estonian

Noored eestlased välismaal

Uuringu „Noored eestlased välismaal: lahkumise põhjused, suhted Eestiga ja tagasipöördumine“ tulemuste esitlus Välisministeeriumis 31. augustil 2023. a. 

Uuring põhineb Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudis läbi viidud uurimisprojekti „Noored eestlased globaalses teaberingluses: elukohavalikud kasvavas diasporaas“ (lühidalt „Noored eestlased välismaal“) raames kogutud andmetel. Uuringu autorid on Terje Toomistu, Aet Annist ja Rein Murakas. Projekt viidi ellu peamiselt SA Postimehe Fondi Noor-Eesti teadusgrandi toel, raport valmis välisministeeriumi tellimusel. 
Uuringutulemuste täistekst:
https://dspace.ut.ee/handle/10062/917...

Video teema: 
Noored
Organisatsioon: 
Välisministeerium


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.