Kogukonna liikmele | Global Estonian

 

Eesti on Eestist suurem!

Üleilmne eestlus toob kokku eestlased, välismaal elavad eesti juurtega inimesed ja Eesti sõbrad. Eestlased üle ilma on osa meie ühiskonnast ja ühtsest eesti perest, ükskõik kus nad siis ka ei elaks. Identiteeti, keelt ja kultuuri saab hoida ka välismaal elades ning võimalusi selleks on palju. Mida rohkem on inimesi, kes ennast ühel või teisel moel seostavad Eestiga, seda tugevamad me kõik koos oleme.

 

Organisatsioonid, seltsid, grupid ja ühinguid
Eesti majad, kogukonna hooned, kirikud
Kauplused ja restoranid üle maailma
Eestlased üle maailma - numbrid ja statistika
Suguvõsa uurijale ja juurte otsijale

Kas tahad teada, kus asuvad sinu juured, kes on sinu esivanemad? Oma juurte tunnetamine on eestlase identiteedi jaoks olulisem kui paljudele suurtele rahvastele. Eesti ajalugu ei tunne kuningaid ega vürste, kuid teadmine, et meie esivanemad on väga pikka aega sellel maal oma elu korraldamise eest võidelnud, annab tänapäeval ning ka tulevikus jõudu ja tahet olla oma maa ja rahvaga seotud. Enamik eestlasi saab oma sugupuu tagasi viia 18. sajandi algusesse, teinekord veel kaugemasse aega.

Vaata videot, kuidas alustada omal käel sugupuu uurimist   

Siit leiate näpunäiteid, kuidas ise arhiivis oma sugupuud uurida   

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.