Global Estonian | Tagasipöördumistoetus

Tagasipöördumistoetus

Returnee support
Kategooria: 
Kogukond ja kultuur
Sündmuse tüüp: 
Toetused ja konkursid
Telefon: 
+372 6599 031
Kirjeldus: 

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 01.01.2024 - 31.12.2024.

Toetuse andmise eesmärk on vältida Eestisse tagasipöördujate sotsiaalmajandusliku olukorra halvenemist tulenevalt tagasipöördumisega kaasnevatest kuludest. 

Toetuse andmise tulemusena on soodustatud etniliste eestlaste ja Eesti kodanike ning nende järeltulijate Eestisse elama asumist.

Taotleja peab olema Eesti kodakondsust omav isik või Eesti elamisluba omav etniline eestlane, kes
1) on Eestist vähemalt seitsme aasta eest emigreerunud või välisriigis sündinud ning kes tuleb Eestisse tagasi koos alaealiste lastega või oma alaealiste laste juurde või
2) on Eestist emigreerunud või välisriigis sündinud ning püsivalt Eestisse naasnud kuni 40-aastane välismaal magistri- ja doktoriõppe läbinud või
3) on Eestist vähemalt seitsme aasta eest emigreerunud või välisriigis sündinud osalise või täieliku töövõime puudumisega isik;
4) on naasnud püsivalt Eestisse elama hiljemalt kaheksa kuud enne taotluse esitamist ja registreerinud oma elukoha Eesti Vabariigi rahvastikuregistris;
5) vajab oma majandusliku ja sotsiaalse seisundi tõttu toetust Eestisse tagasipöördumiseks, sest tema perekonna käsutuses on igapäevaseks toimetulekuks vahendid, mis jäävad Eestis kehtestatud toimetuleku piirmäärast alla poole.

Taotlusi saab esitleda jooksvalt kuni 31.12.2024.

Lisainfo ja taotluse vorm: integratsioon.ee/tagasipoordumistoetus.

Küsimuste korral palun kirjutage tagasieestisse@integratsioon.ee

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

 

 

Asukoht: 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.