Global Estonian | Väliskomisjon kutsub ministeeriumi mitte sulgema kaht peakonsulaati USA-s
esti Rahvuskomitee Ühendriikides ostis 8. novembri Postimehe numbrisse lehekülje suuruse reklaami, et kutsuda välisministeeriumi loobuma otsusest sulgeda Eesti peakonsulaadid San Franciscos ja New Yorgis. Autor/allikas: ERR
esti Rahvuskomitee Ühendriikides ostis 8. novembri Postimehe numbrisse lehekülje suuruse reklaami, et kutsuda välisministeeriumi loobuma otsusest sulgeda Eesti peakonsulaadid San Franciscos ja New Yorgis. Autor/allikas: ERR

Väliskomisjon kutsub ministeeriumi mitte sulgema kaht peakonsulaati USA-s

Asukoht: 
Eesti
Kategooria: 
Poliitika

Riigikogu väliskomisjon leiab, et Eesti diplomaatilist esindatust Ameerika Ühendriikides ei tohi vähendada, ning teeb seetõttu välisministeeriumile ettepaneku tühistada New Yorgi ja San Francisco peakonsulaadi sulgemise otsus.

Väliskomisjon hinnangul on piisava diplomaatilise võimekuse tagamiseks USA-s vaja lisaks Washingtonis asuvale suursaatkonnale ka peakonsulaatide töö jätkumist. Välisministeeriumile tehti ettepanek peakonsulaatide sulgemise otsus tühistada.

"Väliskomisjon leiab, et otsus vähendada diplomaatilist esindatust USA-s on vastuolus Eesti välispoliitika arengukavaga 2030, milles seatud eesmärkide hulgas on kõikehõlmava ja süvendatud koostöö arendamine USA-ga, võõrsil elavatele eestlastele konsulaarteenuste muutmine hästi kättesaadavaks ning võõrsil elava eestlaskonna suurem kaasamine välismajanduse edendamisse, et parimal moel tagada Eesti huvide kaitsmine võõrsil. Kõigi nende eesmärkide saavutamisel on oluline lai diplomaatiline esindatus USA-s, mis ülesannet täidavad peakonsulaadid New Yorgis ja San Franciscos," märkis komisjon.

Väliskomisjon kujundas oma seisukoha pärast kaht istungit, kus peakonsulaatide sulgemist arutati: eelmisel nädalal kuulas komisjon ära välisminister Margus Tsahkna põhjendused ning sel nädalal kohtus komisjon Eesti rahvuskomitee Ühendriikides esindajatega, kes esitasid peakonsulaatide töö jätkumiseks oma ettepanekud.

USA-s elavate eestlaste esindajate hinnangul oleks peakonsulaatide sulgemine Eestile kahjulik, vähendades Eesti kohalolekut ja mõju nii äri-, kultuuri- kui ka riikidevahelises diplomaatias. Nad rõhutasid New Yorgi peakonsulaadi tähtsust Eesti diplomaatilise esindatuse järjepidevuses ning San Francisco peakonsulaadi olulisust äridiplomaatia edendamisel, samuti selgitasid nad, et diplomaatilised esindused täidavad olulist rolli eestluse ja eesti kultuuri alalhoidmisel ning Eesti tutvustamisel USAs.

Komisjon asus arutelude järel seisukohale, et argumendid kulude kokkuhoiust või töö ümberkorraldamisest ei kaalu üles kahju Eesti huvidele, mis tekib kahe tugipunkti kadumisel Eestile olulise liitlase juures.

"Lisaks peab komisjon kahetsusväärseks, et peakonsulaatide sulgemisotsuse langetamisel pole arvestatud Ameerika Ühendriikide eestlasi esindavate organisatsioonide arvamuste ja ettepanekutega," märkis väliskomisjon.

Komisjoni liikmed toonitasid, et Eesti diplomaatiline esindatus, arvestades eriti praegust ülipingelist olukorda Euroopas ja kogu maailmas, omab meie julgeolekuhuvide eest seismisel väga olulist rolli.

"Kokkutõmbamise asemel vajame pigem diplomaatilise esindatuse laiendamist ja tugevdamist, et igal tasandil järjepidevalt selgitada Eesti seisukohti meie kõige olulisematele liitlastele. Seepärast peab diplomaatia kui julgeolekupoliitika eesliini ja heidutuse rahastus olema pikaajaliselt tagatud," ütles komisjon oma seisukohas, kus tehakse välisministeeriumile ettepanek peakonsulaatide sulgemise otsus tühistada.

Septembri lõpus teatas välisministeerium, et koondab 45 ametikohta ja sulgeb peakonsulaadid New Yorgis ja San Franciscos. Minister Tsahkna põhjendas sulgemist kokkuhoiuvajadusega.

Toimetaja: Marko Tooming


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.