Global Estonian | Uuring: vähem kui kolmandik venekeelsetest elanikest määratleb end ainult venelastena
Uuring: vähem kui kolmandik venekeelsetest elanikest määratleb end ainult venelastena
Narva

Uuring: vähem kui kolmandik venekeelsetest elanikest määratleb end ainult venelastena

Asukoht: 
Eesti
Kategooria: 
Kogukond

Eestis elavatest vene rahvusest inimestest määratleb end ise ainult venelasena 28 protsenti, kuid 68 protsenti määratleb end eestivenelase, venekeelse eestlase või nii eestlaste kui ka venelasena.

Riigikantselei tellitud Turu-uuringute AS-i küsitlusest selgus veel, et kolm protsenti vene rahvusest inimestest määratleb end ise eestlasena.

Kõikidest Eesti elanikest määratleb end ainult eestlasena 65 protsenti. Eestivenelase, venekeelse eestlasena või nii eestlase kui ka venelasena määratleb end ise 22 protsenti. Kaheksa protsenti määratleb end ainult venelasena ning viis protsenti mõne muu rahvuse esindajana.

Kõige rohkem (38 protsenti) on end ainult venelastena määratlevaid inimesi Eestis elavate Venemaa kodanike seas. Kuid ka siin elavatest Venemaa kodanikest määratleb enamus ehk 51 protsenti end eestivenelase, venekeelse eestlase või nii eestlase kui ka venelasena.

LOE EDASI

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.