Global Estonian | Digiõpe on saanud õpitee lahutamatuks osaks
Opiquga on õpilase pea tarkust täis, kuid seljakott kerge! Digiõpe on saanud õpitee lahutamatuks osaks

Digiõpe on saanud õpitee lahutamatuks osaks

Asukoht: 
Ülemaailmne
Kategooria: 
Haridus

Opiquga on õpilase pea tarkust täis, kuid seljakott kerge! 

Õppimine on muutunud tänu tehnoloogia arengule viimase kümne aastaga aina paindlikumaks. Üle maailma levivad pilvepõhised digitaalse õppimise platvormid, näiteks Coursera, Udacity või Udemy. Need platvormid pakuvad laia valikut veebikursusi erinevatel teemadel. Paindlikkus õppimise aja ja koha vallas pole kunagi varem nii suur olnud.

Digitaalsele õppevarale üleminek on üldhariduskoolide jaoks ainult aja küsimus. Eesti on digitaalse õppevaramu kasutamisel üldiselt eesrindlik. Digiõppeplatvorm Opiq loodi juba 2014. aastal ning sai COVID-19 pandeemia tõttu kiiresti tuntuks. Pandeemia ajal ostis haridusministeerium kõigile koolilastele ja õpetajatele Opiqu keskkonna kasutamiseks litsentsid. Sellega sai distantsõpe hoo sisse. Vaja oli vaid nutiseadet ning internetiühendust. Opiq annab õpilastele suurepärase võimaluse olla õppetööga järjel ka juhul, kui minnakse perega välismaale või kui puudutakse koolist haiguse tõttu.

Pärast elukorralduse normaliseerumist ja koolide taasavamist jätkasid koolid Opiqu kasutamist. Opiqu vajalikkust kinnitab uuring, mille viisid sel aastal läbi Tartu Ülikooli teadlased, kust selgus, et igal tööpäeval kasutab Opiqut 38% ja mõned korrad nädalas 31% uuringus osalenud õpetajatest. (Viide uuringule: https://drive.google.com/file/d/1MtOkcpESPDaysTgFKIgyixV_9EdY_A6E/view) Digitaalse õppevaramu kasutamine võimaldab paindlikkust. Vastavatud Mustamäe riigigümnaasiumi õpilased kasutavad klassiruumis paberõpikuid, kuid kodus nutitelefonist, tahvel- või sülearvutist Opiqut.

Digitaalsel õppematerjalil on lisandväärtusi, mis on tänapäeva õppijatele olulised. Näiteks on teoste peatükid jagatud parajateks õpiampsudeks, mida kutsume sektsioonideks. See aitab õpilasel infot ammutada portsudena. Digitaalse õppematerjali sisu on interaktiivne ja mänguline. Õppeteksti sisse on põimitud videoid, helifaile, selgitavaid graafikuid ja visuaale. Teadmisi saab kontrollida erinevate valikvastuseid sisaldavate testidega, mis aitavad õppematerjali paremini omandada.

Õpetajal on võimalik õpilaste edenemist jälgida ning suunata personaalseid töid neile, kes seda vajavad. Opiqu õppematerjalis on kasutatud tehisintellekti, mis aitab otsida kogu varamust seotud materjali konkreetses sektsioonis käsitletu kohta. See aitab vältida õpilünkade tekkimist – õpilasel on võimalik kiirelt ja mugavalt uurida aines eelnevalt käsitletud teemasid. Eriti innukal õpilasel on võimalik otsida täiendavat infot näiteks vanemate klasside materjali seast.

Opiqu meeskonnale on oluline pakkuda õpilastele parimaid võimalusi. Opiqu Eesti lehel on praeguseks üle 500 digitaalse teose, mille on koostatud oma ala eksperdid. Teosed vastavad riiklikule õppekavale.

Kuna igal riigil on oma õppekava, siis on igas riigis oluline koostöö kohalike kirjastustega, kelle materjali üldhariduskoolides kasutatakse. Opiq tegutseb praegu Eestis, Soomes, Leedus, Keenias, Ugandas ja Kasahstanis.

Tutvu Eesti õppekavale vastavate teosetega siin. Igas teoses on vähemalt üks tasuta peatükk, mis lubab õpiku sisust aimu saada.

Platvormil on ka valik tasuta teoseid, mida saab kasutada Opiqusse kasutajakontot loomata ning sisse logimata. Tasuta teostele juurdepääsu saamiseks vali Opiqu varamu all olevast paketi filtrist „Tasuta“ teosed.

Mine tutvu Opiquga siin: https://www.opiq.ee/Catalog
Varamusse otsetee siin: https://www.opiq.ee/Search/Kits

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.