Global Estonian | NATO SÕNAUS sõnavõistlus kutsub üles eesti keelt rikastama
NATO sõnaus ehk julgeolekupoliitika ja riigikaitse sõnavõistlus kutsub üles eesti keelt rikastama

NATO SÕNAUS sõnavõistlus kutsub üles eesti keelt rikastama

Asukoht: 
Ülemaailmne
Kategooria: 
Kultuur

Eestlaste üheks rahvusspordiks on eesti keele üle arutlemine ja uute sõnade välja mõtlemine. Nüüd oodatakse uusi sõnu, mis rikastaksid julgeolekupoliitilist sõnavara

Eesti NATO-ga liitumise 20. aastapäeva tähistamise puhul ootavad Välisministeerium, Kaitseväe Akadeemia ja Kaitseministeerium osalema julgeolekupoliitika ja riigikaitse sõnavõistlusel, mille eesmärk on eestikeelse julgeolekupoliitika ja riigikaitse oskussõnavara arendamine ning terminiarenduse populariseerimine.

Võistlusele on valitud seitse mõistet, millele oodatakse lühikest, suupärast ja tähenduslikult sobivat eestikeelset vastet. Mõisted koos lühiselgituste ja probleemikirjelduse ning näitelausetega on leitavad esitusvormist, kuhu palume esitada ka oma sõnaleiud. Igale sõnale on soovitatav lisada lühipõhjendus, miks pakutav sõna on teie meelest sobilik. 

Uusi sõnu oodatakse hiljemalt 30. juuniks 2024. Keelendeid hindab keele- ja erialaekspertidest koosnev žürii. Hindamine on anonüümne. Parimad sõnad kuulutatakse välja 2024. aasta arvamusfestivalil, mis toimub 9.–10. augustil Paides. Parimate sõnade esitajatele on tänutäheks auhinnad. Võistluse peaauhind on reis Brüsselisse ja seal asuva NATO peakorteri külastus.

Sõnade väljapakkumisel tuleb arvestada, et sõna vastaks eesti keele reeglitele, oleks nii vormilt kui ka häälduselt eestipärane ning sobiks nii keele- kui ka mõistesüsteemi. Soovitatav on selgitada uue sõna eeliseid, moodustusviisi, -loogikat või allikat ja varasemat levikut. Kasuks tuleb tutvumine Eesti Keele Instituudi uudissõnade loomise juhendiga.

Rohkem infot käimasoleva sõnavõistluse kohta leiab välisministeeriumi veebilehelt.

Lisainfo:

Avalike suhete osakond
press@mfa.ee

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.