Global Estonian | Koolitusplatvorm Meaningful Talks kiirendab positiivseid muutusi töötaja vaimses tervises
Koolitusplatvorm Meaningful Talks kiirendab positiivseid muutusi töötaja vaimses tervises ja suurendab töötajate vastupidavust

Koolitusplatvorm Meaningful Talks kiirendab positiivseid muutusi töötaja vaimses tervises

Asukoht: 
Ülemaailmne
Kategooria: 
Äri

OECD hinnangul kaotab Eesti vaimse tervise probleemide tõttu igal aastal 2,8% SKPst ehk 572 miljonit eurot. See aga ei peaks nii olema, sest lahendus on olemas.

Vaimsest tervisest, heaolust ja läbipõlemisest ollakse harjunud mõtlema kui isiklikust probleemist. Kuid üha enam organisatsioone mõistab vajadust tegeleda oma töötajate vaimse heaoluga, et kujundada nii tööandja mainet ja hoida töötajat ning edendada töötaja kogemust, tänu millele kasvavad sooritusvõime ja tulemused.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) koostatud rahvastiku tervise aastaraamatust 2023 tuleb välja, et tööandjate teadlikkus tervise edendamisest on viimastel aastatel küll paranenud, kuid siiski ei tehta piisavalt ära tervist toetava töökeskkonna kujundamise nimel.

Tööandjatel tuleb töötajate heaolule läheneda terviklikult.

Piire töö- ja eraelu vahel on keeruline mõista. Kui inimesel on tööl probleemid, tulevad need koju kaasa ja kui inimesel on kodus probleemid, tulevad need tööle kaasa. Inimene on üks tervik ja maski vahetamine ei ole täielikult võimalik.

Oleme olukorras, kus tervishoiusüsteemide koormus on väga suur ja vaimse tervise teenuse kättesaadavus ei ole piisav. Vaimse tervise spetsialistidest on suur puudus ja olukord halveneb veelgi, sest paljud spetsialistid on pensioniealised või jõuavad pensioniikka lähiajal.

Maailma Tervishoiuorganisatsioon raporteerib, et 75% vaimse tervise häiretest algab enne 25. eluaastat, 50% enne 15. eluaastat. See tähendab, et kui inimesed sisenevad tööturule, on neil juba antud perioodidest välja kujunenud sümptomid, mis raskendavad tööl hakkama saamist. Kui neid sümptomeid ei märgata ja tööandja ei paku töötajale tuge, siis tekib töökeskkonnas probleem töötajal endal, juhil ja kogu organisatsioonil.

Tööandjatel on vaja rohkem tähelepanu pöörata töötajate vaimse tervise probleemide ennetamisele, kuna see on tõhusaim ja odavaim viis tervist toetava töökeskkonna loomiseks.

Siin pakubki tuge Meaningful Talks.

Meaningful Talks on digitaalne koolituskeskkond, mis kiirendab positiivseid muutusi töötaja vaimses tervises ja tõstab töötajate vastupidavust.

Meie eesmärk on pühenduda just nende organisatsioonide toetamisele, kes võtavad oma inimeste heaolu ja tervist tõsiselt ning mõistavad, et organisatsioon on inimesed, mitte protsessid. Me tahame inimesi ja ettevõtteid toetada terviklikult ja kestlikult oma digitaalse koolitusplatvormi abil.

Meaningful Talks sündis 2021. aastal. Kahel esimesel tegutsemisaastal pühendusime lastevanematele ja õpetajatele. Korraldasime virtuaalkonverentse, veebiseminare ja videokursuseid, mille eesmärk oli toetada tähendusrikkaid suhteid ja vestlusi laste ja vanemate ning laste ja õpetajate vahel.

Meaningful Talksi digitaalne koolitusplatvorm on mõeldud töötajate vaimse tervise ja heaolu edendamiseks. Meaningful Talks annab töötajale võimaluse ennetada mitmesuguste videoloengute abil vaimse tervisega seotud probleeme ning leida toetavat infomaterjali tööalaste ja eraeluliste väljakutsete lahendamiseks. Teame, et paljud töökohad pakuvad töötajatele võimalust psühholoogi teenuse kasutamiseks, kuid organisatsioonide kogemus näitab, et paljud seda võimalust ei kasuta. Meaningful Talksi koolitusplatvorm pakub töötajatele peale interaktiivsete videoloengute vaatamist ka võimalust broneerida aeg spetsialisti juurde (psühholoog, coach jt.).

Koolitusplatvormil saadud teadmiste abil paraneb töötajate teadlikkus iseendast, täienevad sotsiaalsed ja eneseregulatsioonioskused ning kasvab sooritusvõime.

Meie missioon on normaliseerida vaimse tervise teemat töökohal ja mõjutada positiivset kultuurimuutust.

Kogenud ettevõtjatena näeme, et töötaja heaolu ei ole nišiturg ning see peaks hõlmama enamat kui psühholoogiteenus ja spordikompensatsioon. Meie visioon on luua maailm, kus tööandjatel on toimivad tööriistad ja tõenduspõhised vahendid töötajate vaimse tervise ja heaolu parandamiseks.

Lisainfo: https://meaningfultalks.eu/

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.