Global Estonian | Eestlaste loodud vaimse tervise mäng Triumfland Saga muudab maailma
Kadri Haljas - Triumf Health asutaja ja tegevjuht
Kadri Haljas - Triumf Health asutaja ja tegevjuht

Eestlaste loodud vaimse tervise mäng Triumfland Saga muudab maailma

Asukoht: 
Tartu
Kategooria: 
Äri

Ettevõtte asutaja, psühholoogiadoktor Kadri Haljas kirjutab sellest, kuidas tehnoloogia abil on võimalik muuta vaimse tervise juhtimine lastele kättesaadavamaks olenemata nende elukohast, emakeelest või kultuurilisest taustast.

Tänasel päeval on meil kõigil suuremal või vähemal määral keeruline hakkama saada, samuti ka lastel. Ka neile viskab elu ette erinevaid väljakutseid - tuleb toime tulla koolipingete, sotsiaalmeedias end teistega võrdlemisega ja tohutu infovooga, mis on viimastel aastatel olnud ühiskonnas toimuva tõttu ka üha traumeerivama sisuga. Tehnoloogia areneb meeletult kiiresti ja infot tuleb väga palju peale, seejuures ka valeinfot. Selles rattas püsimine on üksjagu keeruline ja koormav, samal ajal võib lastel olla raske oma tunnete ja sotsiaalsete suhetega hakkama saada. Pandeemia ei teinud laste elu kindlasti lihtsamaks, tegelikult uuringud näitavad just vastupidist - laste ja noorte vaimne tervis on viimastel aastatel kõige rohkem kannatanud. Näiteks on laste ja noorte seas süvenenud lootusetus, täheldatav on selle märkimisväärne tõus.

Samal ajal raporteerib Maailma Tervishoiuorganisatsioon, et pool kõigist vaimsetest häiretest tekivad 14-aastaselt. Laste vaimsete häirete arv on viimastel aastatel oluliselt tõusnud, kuid lapsi puudutav vaimse tervise kriis oli juba põlev globaalne probleem enne pandeemiat. Kahjuks jäävad paljud laste vaimse tervise juhtumid märkamata või saavad ravi alles pärast olulist viivitust. Isegi kui ravi otsitakse, võib juurdepääs abile piiratud olla ja lõpetamise määr kõrge.

Arusaadavalt võib kogu pilt tunduda üsna tumedana, kuid nagu ikka peab keskenduma tunneli lõpus olevale valgusele! Selleks me vajame aga muutust mõtteviisis - peame jõudma tagajärgedega tegelemiselt vaimse tervise juhtumiseni. Siin peitub võti ennetuses ja edenduses. Elu leiab ikka võimaluse väljakutseid esitada, mistõttu on väga oluline õpetada lastele vaimse tervise juhtimise oskuseid, et nad mõistaksid iseend paremini ja saavutaksid säilenõtkuse (resilience). Nii saame ennetada tõsiste vaimse tervise probleemide väljakujunemist. Nende oskustega ei sünni meist keegi, neid oskusi tuleb õppida ja harjutada. Ja see on väga oluline, sest vaimne tervis lihtsalt niisama juhuslikult ei parane, see vajab sisulist tegelemist ja natuke ikkagi ka pingutust, kui siiani sellega üldse tegeletud pole. Pingutus aga pole miskit sellist, mis laste silmad põlema paneks. Kuidas siis õpetada lastele vaimse tervise juhtimise oskusi nii, et nad ei tunneks, et see on suur pingutus?

Siin tulebki mängu Eesti tervisetehnoloogia + haridustehnoloogia ettevõte Triumf Health. Ettevõte asutati 2017. aastal psühholoogiadoktor Kadri Haljase poolt, kelle eesmärk oli rakendada tehnoloogiat, et vaimse tervise juhtimise oskused laste jaoks kättesaadavaks ja huvitavaks teha. Ja seda kõigile lastele olenemata nende kodusest keelest, kultuurilisest taustast ja asukohast. Kadri Haljas: „Me teadsime, et tahame panna lapsed oma tervise ja heaolu keskmesse, kuid lubasime lastel ise välja mõelda kontseptsiooni, kuidas nad seda sooviksid. Nii saigi vaimse tervise mäng alguse.“

Triumfland Saga tervisemäng

Triumfland Saga tervisemäng on mõeldud vaimse tervise edendamiseks. Mäng on suunatud 7-12-aastastele lastele. Triumfland Saga on interaktiivne ja põnev mäng, mis õpetab lastele vajalikke vaimse tervise juhtimise oskusi vastavalt nende vajadustele. Läbi põneva narratiivi ja sinna kuuluvate lõbusate ja õpetlike mini-mängude õpivad lapsed heaolu, tervisekäitumise ja vaimse tervise juhtimisega seotud oskusi, et toetada säilenõtkuse (resilience) väljakujunemist. Tegevused hõlmavad kõike emotsioonide äratundmisest kuni probleemilahendusoskuste ja vaimse tervise juhtimise tehnikateni (rahustavad tehnikad, hingamisharjutused jne) välja. Peale selle keskendub mäng ka sotsiaal-emotsionaalsete oskuste õpetamisele, et arendada suhtlemisoskuseid ja empaatiat. Kõik see on vajalik vaimse tervise toetamiseks. 

Triumfland Saga on eakohane ja seikluslik mäng vaimse tervise maailmas. Mäng on kättesaadav üle maailma ja kuues erinevas keeles (sealhulgas loomulikult ka eesti keeles). Triumfland Saga saab alla laadida Google Play või App Store  poodidest. Mängus kasutatakse vaid tõenduspõhist metoodikaid, mis aitavad lastel iseend ja oma tundeid paremini mõista ja juhtida. 

Hea ülevaate eesti keeles leiab siit: https://youtu.be/Ac1T2kJQ368
 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.