Global Estonian | Eesti rändestatistika 2022: rahvusvahelise kaitse saajate arv kasvas aastaga 4480%
 Ukrainian war refugees arriving in Tallinn in March 2022. Source: Ken Mürk/ERR

Eesti rändestatistika 2022: rahvusvahelise kaitse saajate arv kasvas aastaga 4480%

Asukoht: 
Eesti
Kategooria: 
Poliitika

Kultuuriministeerium on andnud välja viienda rändestatistika trükise, kust kõik huvilised leiavad ülevaate peamistest rändetrendidest Eestis aastatel 2018 –2022. Veebis ja paberkandjal avaldatud brošüür kajastab nii eestlaste väljarännet ja tagasipöördumist kui ka kolmandate riikide kodanike sisse- ja väljarännet ning on mõeldud kasutamiseks nii tööalaselt rändeteemadega seotud lugejatele  kui ka kõikidele huvilistele, kes soovivad selget ülevaadet Eesti rändemaastikul toimuvast. 

"Rändestatistika aitab meil paremini mõista Eesti rändepoliitikat ja kuidas ränne on mõjutatud maailmas ja ühiskonnas toimuvast,“ ütleb Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Eda Silberg. „Tervikuna mõjutas 2022. aasta rändestatistikat vaieldamatult kõige enam Ukraina sõjapõgenike saabumine Eestisse ning Vene Föderatsiooni ja Valgevene kodanikele kehtestatud sanktsioonid ja piirangud. Seoses Venemaa sõjalise agressiooniga Ukrainas rakendati Euroopa Liidus  2022. aastal esimest korda sõjapõgenikele ajutist kaitset ning Eesti andis samal aastal ajutist kaitset 41 639 Ukraina kodanikule. Lisaks kasvas  rahvusvahelise kaitse saajate arv aastaga 4480%: tavapärase ligi 50 inimese asemel anti rahvusvahelise kaitse 2107 inimesele.Enamus 2022. a rahvusvahelise kaitse saajatest olid samuti Ukraina kodanikud, kes ei saanud taotleda ajutist kaitset, kuna nad olid Ukrainast lahkunud enne sõjategevuse algust,“ lisab Silberg 

Rändestatistika trükis valmis kolmes keeles (eesti-, inglise- ja vene) ning sellega saab tutvuda Kultuuriministeeriumi kodulehel kohanemise valdkonna uuringute all https://kul.ee/uuringud#kohanemise-valdkonna, EMN Eesti kodulehel www.emn.ee/publication/randestatistika-ulevaade-2018-2022/ 

või ISSUU keskkonnas https://issuu.com/settleinestonia.  

Rändestatistika ülevaade on koostatud koostöös Eesti Rändevõrgustiku kontaktpunktiga (EMN).  

Kajastatud andmed tuginevad Politsei- ja Piirivalveameti, Statistikaameti ja Rahvastikuregistri andmebaasidel. Rändestatistika ülevaade on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.  

 

Lisainfo
Hannus Luure
Kommunikatsiooninõunik
Osakonnajuhataja asetäitja
Kommunikatsiooni ja rahvusvahelise koostöö osakond
526 1431
hannus.luure@kul.ee

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.