Global Estonian | Riik toetab eestlaste identiteedi hoidmist välismaal
Foto: Vaas/Transpordiamet
Foto: Vaas/Transpordiamet

Riik toetab eestlaste identiteedi hoidmist välismaal

Адрес: 
Eesti
Категория: 
Kultuur

Välisministeeriumi ja Integratsiooni Sihtasutuse koostöös korraldatud omaalgatusprojektide taotlusvoorust toetatakse 42 eestlaste ettevõtmist välismaal, mis tugevdavad meie välismaal elavate rahvuskaaslaste sidemeid Eestiga, aitavad kaasa nende eesti identiteedi säilimisele ning toovad eestlastele Eestis kohale teadmise, kui aktiivne ja ettevõtlik diasporaa meil on.

Omaalgatusprojektide taotlusvoor on ellu kutsutud selleks, et toetada välismaal elavate eestlaste algatatud ettevõtmisi eesti identiteedi ja kultuuri säilitamiseks ning ka oma lastele edasiandmiseks. Taotlusvooru eelarve oli kokku 100 000 eurot. Toetuse maksimaalne summa oli 5000 eurot taotluse kohta, kokku laekus 74 projekti.

Koorid, rahvatantsurühmad ja kultuuriseltsid pakkusid aastakümnete jooksul hingepidet tuhandetele, kes 80 aasta eest okupatsioonivõimu eest pagema pidid. Toona ei saanud vabast maailmast kodumaale laulu- ja tantsupeole tulla, nüüd aga on see võimalik. Eesti riik rahastabki tänavu mitme koorijuhi tööd laulupeo repertuaari õppimisel, rahvatantsijate laagreid ja peo jaoks rahvariiete tegemist. Taotlusvoorust eraldatud toetuse abiga jätkatakse näiteks Kanadas projekti „Nou Pois Äläud III“ kus pikal nädalavahetusel saavad kokku eesti naised üle USA ja Kanada, et tantsida, laulda ning eesti keeles suhelda. Sydney eesti kogukond korraldab projektitoetusega suursuguse ürituse „Eesti rahvatants Austraalias - 90. juubeliaasta pidustused“.

Viimastel aastakümnetel on eelkõige noortest koosnevaid kogukondi jõudsasti juurde tulnud: eestlased on läinud õppima, töötama ja maailma vaatama Hollandisse, Šveitsi, Jaapanisse, Hispaaniasse ja mujalegi. Ameerika Ühendriikides on kujunenud täiesti uus noorte äriinimeste ja teadlaste põlvkond ning kõige arvukam eesti kogukond elab muidugi naaberriigis Soomes. Ütlemata tore on, et soov eesti keelt ja meelt alles hoida elab paljudes eesti peredes välismaal ning see ei tähenda üksnes kama, kiluvõileiba ning jõuluaegset verivorsti. Ja rõõmu teeb, et taotlusvooru esitatakse üha erinevamaid projekte. Olgu see filmifestival või spordivõistlus, vanade heliplaatide ühiskuulamine või leerilaager – kui nad eestlasi kokku toovad ja aitavad neid üle ilma aktiivselt suhtlevaks võrgustikuks koondada, siis on see kõik toetust väärt.

Toetustega viiakse ellu tegevusi eesti kogukondades 15 riigis: Soomes, Rootsis, Hollandis, Luxembourgis, Belgias, Šveitsis, Itaalias, Saksamaal, Tsehhis, Moldovas, USAs, Kanadas, Jaapanis ning Austraalias. Ja muide ka Eestis: on toredaid ettevõtmisi, mille taga seisavad hoopis Eestis elavad eestlased, kes soovivad väliskogukondades eesti kultuuri tutvustada. Näiteks plaanib Kohverteater sel aastal minna Lottet tutvustama Jaapanis ja Rootsis elavatele eesti lastele, Lõimeleer aga korraldab Eestis väliseesti lastele keele- ja kultuurilaagri, kus teemaks on meie jõulukombed – ja seda südasuvel!   

Eesti väliskogukondade omaalgatuslike projektide taotlusvooru rahastab Välisministeerium.

2024. aasta taotlusvooru tulemustega saab tutvuda Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel: https://www.integratsioon.ee/taotlusvoor-eesti-valiskogukondade-omaalgatusprojektide-toetus-2024


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.