Global Estonian | Avanes taotlusvoor: Eesti väliskogukondade väljaannete toetamine
Avanes taotlusvoor: Eesti väliskogukondade väljaannete toetamine

Avanes taotlusvoor: Eesti väliskogukondade väljaannete toetamine

Адрес: 
Ülemaailmne
Категория: 
Kultuur

Taotlusvooru rahastab Välisministeerium ja viib läbi Integratsiooni Sihtasutus.

Toetust antakse projektile, millega aidatakse tugevdada Eesti väliskogukondade perioodiliste väljaannete toimetuste jätkusuutlikkust uudiste ja informatsiooni vahendamisel, Eestiga ühtekuuluvustunde tugevdamisel ning eesti keele ja kultuuri hoidmisel ja edendamisel. Iga taotleja saab esitada ühe taotluse (toetuse maksimaalne summa on 7000 eurot).

Millisteks tegevusteks võib toetust taotleda? 

1) väljaande jätkusuutlikkus - väljaandmise jätkamine, lugejaskonna laiendamine ja suurendamine, sh noorema lugejaskonna kaasamine;

2) väljaande digitaalse platvormi arendamine;

3) eesti kogukonna tegemisi kajastavate videomaterjalide digitaliseerimine ja avaldamine;

4) väliseestlaste ja Eesti kultuuri lugude kogumine ja avaldamine;

5) reklaam ja turundus;

6) meediaväljaannete toimetuse liikmete täiendõpe, koolitus või kogemuste jagamine.

Toetuse taotlejaks võib olla nii Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Ootame taotlusi kuni 8.04.2024.

Rohkem info antud taotlusvooru kohta leiab siit.

Loe edasi    

 

 


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.