Global Estonian | Uus mobiilirakendus aitab eesti keele hääldust lihvida
Global Estonian

Uus mobiilirakendus aitab eesti keele hääldust lihvida

Адрес: 
Ülemaailmne
Категория: 
Tehnika

Tartu Ülikoolis valmis esimene eesti keele häälduse harjutamiseks mõeldud mobiilirakendus SayEst.

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi teadlased on loonud mobiilirakenduse SayEst, mis võimaldab eesti keele õppijal harjutada vokaalide ja konsonantide hääldust omale sobival ajal ja sobivas kohas. Rakendus töötab Androidi platvormil, see on tasuta ja seda saab kasutada olenemata õppija emakeelest; kasutajaliides on inglise ja vene keeles.

Rakenduse autorid julgustavad ka keeleõpetajaid kasutama SayEsti abivahendina oma tundides. „Keeletundides tehakse küll hääldusharjutusi, kuid individuaalne tagasiside ja juhendamine on ajapuuduse tõttu sageli piiratud. Ehkki keele heal tasemel kõnelemiseks ei ole perfektne hääldus vajalik, kardavad keeleõppijad sageli vigu teha ning praktiseerivad keelt seetõttu vähem, kui nad ehk sooviksid. SayEstiga häälduse harjutamine võimaldab õppijal koguda enesekindlust ilma, et peaks pelgama kriitikat,“ ütles rakenduse üks loojatest, Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur Anton Malmi.

SayEst on esimene keeleõpperakendus, mis keskendub just eesti keele häälduse õpetamisele, andes kasutajale tema häälduse kohta tagasisidet. Rakendus koosneb teoreetilistest õppevideotest ja eri tüüpi praktilistest harjutustest, mida tehes õpib kasutaja häälikuid ära tundma, võrdleb oma hääldust emakeelse kõneleja omaga ja saab tänu automaatsele kõnetuvastusele ka tagasisidet.

Rakendus on valminud ajal, mil eesti keele õppe aktuaalsus kasvab mitmel põhjusel, näiteks seoses Ukraina sõjapõgenike saabumisega Eestisse ja eestikeelsele haridusele üleminekuga 2035. aastaks. Samal ajal jääb eesti keele õpetajate arv nõudlusele alla. Seega avardab uus rakendus keeleõppevõimalusi veelgi. Lisaks saab seda õppematerjalina kasutada siis, kui koroonapandeemia peaks taas lähiõpet takistama.

SayEsti autorid on eesti ja üldkeeleteaduse instituudi teadlased Katrin Leppik, Anton Malmi ja Pärtel Lippus. Tulevikus on neil plaanis täiendada kõnetuvastust, et rakendus võimaldaks treenida ka eesti keele väldete ja palatalisatsiooni hääldamist, ning lisada hääljuhtimisel põhinevaid mänge, et muuta keeleõpe meelelahutuslikumaks.

Google Play link:

https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.lab.sayest

 


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.