Väliseesti noorte keelelaagrid | Global Estonian

Väliseesti noorte keelelaagrid

Language camps for Estonian youth abroad
Services Category: 
Пособия
Location: 
Эстония
Address: 

Rävala 5
10143 Таllinn 37
Эстония

Contact: 
Kaire Cocker
Phone: 
Kirjeldus: 

Välismaal elavad eesti päritolu noored on oodatud Eestisse eesti keele ja kultuuri laagrisse!

Keelelaagrites osalevad 13-18-aastased noored õpivad üheskoos eesti keelt, suhtlevad eestlastest eakaaslastega ning õpivad paremini tundma Eesti kultuurikeskkonda. Käiakse ka ekskursioonidel, tehakse sporti ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega. Soovime, et välismaal elavad eesti noored tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega.

 

Description (English): 

Youngsters with Estonian roots who live abroad are invited to attend language and culture camps in Estonia.

Designed for young people aged 13-18, the camps are an opportunity for them to study Estonian, get to know local kids their own age and learn more about the country’s cultural environment. They also go sightseeing and on excursions and play sport together. We want young Estonians living abroad to feel a connection with their homeland and the Estonian language.

 


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.