Global Estonian | Noorte rahvuskaaslaste keelelaagrid Eestis (eesti keel keskmisel tasemel)

Noorte rahvuskaaslaste keelelaagrid Eestis (eesti keel keskmisel tasemel)

to
Категория: 
Reisimine ja vabaõhusündmused
Тип события: 
Laager, reis või retriit
Место проведения: 
Организатор: 
Эл. почта: 
Описание: 

2024. aasta suvel on planeeritud kolm laagrivahetust Venevere puhkekülas (kestus 8 päeva). Eeldame, et noored registreerivad end keeleoskuse taseme järgi:

I vahetus: 01. juuli - 08. juuli, noortele, kes valdavad eesti keelt algaja tasemel;
II vahetus: 15. juuli - 22. juuli, noortele, kes valdavad eesti keelt keskmisel tasemel;
III vahetus: 29. juuli - 05. august, noortele, kes valdavad eesti keelt heal tasemel.

Keelelaagritesse on oodatud 13-18 aastased noored, et koos õppida eesti keelt, suhelda eestlastest eakaaslastega ning õppida paremini tundma Eesti kultuuri.

On oluline, et laagris osaleval noorel oleks huvi ja motivatsiooni õppida eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga. Keelelaagris võimaldatakse väljastpoolt Eestit elavatel noortel saada organiseeritud ja sihipärast keeleõpet, suhelda laagrikeskkonnas oma eestlastest eakaaslastega, osaleda eakohastes ühistegevustes, osa saada sportimis- ja isetegevusvõimalustest, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel.

Registreerida oma soovi osaleda laagris saab täites veebivoormi. Registreerimine on avatud kuni 14.04.2024.

Laagrite korraldamist rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium.

LOE EDASI

 

Адрес: 


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.