2022. aasta väliseesti külalisprofessori stipendium

Scholarship for expatriate Estonian visiting professor
Kategooria: 
Sündmuse tüüp: 
Korraldaja: 
Tartu Ülikooli Sihtasutus
E-mail: 
Kirjeldus: 

Väliseesti külalisprofessori stipendium on asutatud selleks, et edendada Tartu Ülikooli liikmeskonna koostööd eesti päritolu tippteadlastega kogu maailmas ning tutvustada rahvusülikooli ja tema rolli. Stipendiumifondi eesmärk on tagada nimekate välismaal töötavate eesti päritolu teadlaste ja õppejõudude osalemine Tartu Ülikooli tegevuses vähemalt ühe aasta või erandina ühe semestri jooksul.

Stipendiumite arv ja suurus:

Üheks õppeaastaks (septembrist juunini) mõeldud stipendium on 50 000 eurot, üheks semestriks (septembrist jaanuarini või veebruarist juunini) mõeldud stipendium on 25 000 eurot.

Kandideerimise nõuded:

Stipendiumi võib taotleda Eesti päritolu teadlane, kes töötab väljaspool Eestit asuvas ülikoolis või teadusasutuses.

Väliseesti külalisprofessor osaleb ülikooli õppe- ja teadustöös, peab ülikoolis avalikke loenguid ning populariseerib oma teadusvaldkonda ülikoolis ja kogu Eestis.

Väliseesti külalisprofessori stipendiumi saaja valimisel arvestatakse taotleja tegevuse vastavust ülikooli ja selle valdkondade arengukavadele. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks kandidaadi erialane edukus ja ühiskondlik tegevus ning tema tegevuse vastavus ülikooli prioriteetsetele teadusvaldkondadele. 

 

Stipendiaadid:

2020/2021 - California Ülikooli ajaloo ja globaaluuringute lektor David Ilmar Lepasaar Beecher
2021/2022 - Aalborgi Ülikooli kultuuripsühholoogia professor Jaan Valsiner

 

 

Asukoht: 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.